Matematyka
 
Matematyka wokół nas 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

Długość boku AB trójkąta przedstawionego na rysunku jest równa 9 cm

6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie

niech O będzie punktem przecięcia odcinka CD i EF

|EF|=6

Odp. Długość odcinka EF wynosi 6 cm.