Matematyka
 
Matematyka wokół nas 3 (Podręcznik)
 
Autorzy: Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

Na rysunku przedstawiono trójkąt prostokątny ABC

7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie

a)

R=2,5cm

a = 3

|CD| = |CF| = r

|AD| = |AE| = a-r

|FB| = |EB|= b-r

a-r + b-r = c

2r = a + b-c

R+r = 3,5cm

b)

a=5                 a=7

b= 12             b=24 

c = 13             c=25

R = 6,5            R=12,5

               

R+r=8,5                                        R+r=15,5

            

a = 6

b=8

c=10

R=5

R+r = 7

c)

d) Suma promieni okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym i okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równa średniej arytmetycznej przyprostokątnych tego trójkąta.