Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Anna Drążek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2013

105% 40zł=1,05 40zł=42zł 

95% 42zł = 0,95 42zł=39,90zł

40zł-39,90zł=0,10zł

Odp. Cena zmalała o 10 gr.