Matematyka
 
Matematyka z plusem 2 2008 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: M.Dobrowolska , M.Jucewicz, M.Karpiński
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2008
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

a) 

b)

 

 

c)

 

 

(2x + 3y)(X) = 100zx + 4xt + 15yz + 6yt                / : (2x + 3y)

                              4xt + 6yt = 2t(2x+3y)        ;   10zx + 15yz = z5(2x+3y)

        2t(2x+3y) + z5(2x+3y) = (2t+z5)(2z +3y)

           

X=2t + z5

 

 

 

(x-t)(X)=xy +xz -ty - tz                 / : (x-t)

                        xy + xz = x(y+z)      ;  -ty - tz = -t(y+z)

                           x(y+z) - t(y+z)  = (x-t)(y+z) 

                       

X = y + z

 

 

(3a-b)(X) = 18a - 4,5ac - 6b + 1,5bc                         /:(3a-b)

                           18a - 6b=6(3a - b)  ;     -4,5ac + 1,5bc = -1,5c(3a-b)

                             6(3a-b)-1,5c(3a-b)=(6-1,5c)(3a-b)