Matematyka
 
Matematyka wokół nas 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Zapisz obwody wielokątów I,II,III w postaci wyrażeń algebraicznych. Oblicz ich wartości 4.22 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Zapisz obwody wielokątów I,II,III w postaci wyrażeń algebraicznych. Oblicz ich wartości

8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie

I

O=a+a+2+a+3=3a+5

II

O=a+1,5+2a+a+a+3,5=5a+5

III

O=a+a+2a+a+a+a+2a+3a=12a

 

a)

a=2

I

O=3*2+5=6+5=11

II

O=5*2+5=10+5=15

III

O=12*2=24

b)

a= 3/4

I

O=3*3/4+5=9/4+5=2 1/4+5=7 1/4

II

O=5*3/4+5=15/4+5=3 3/4+5=8 3/4

III

O=12*3/4=36/4=9

c)

a=5,8

I

O=3*5,8+5=17,4+5=22,4

II

O=5*5,8+5=29+5=34

III

O=12*6,8=69,6