Matematyka
 
Matematyka wokół nas 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
W każdym z wyrażeń wskaż działanie, które należy wykonać jako ostatnie, a następnie każdemu wyrażeniu 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

W każdym z wyrażeń wskaż działanie, które należy wykonać jako ostatnie, a następnie każdemu wyrażeniu

2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie

A.VI

kwadrat sumy iloczynu 4 i m oraz 1

B.III

suma iloczynu liczb   i x oraz 5

C.V

suma kwadratu liczby a i kwadratu liczby b

D.IV

iloraz różnicy liczb a i b oraz 2

E. I

iloczyn potrojonej liczby x i sumy liczb x,2 

F. II lub III

suma podwojonej liczby a i różnicy potrojonej liczby b i 4

G.IV

iloraz różnicy liczb x i 7 oraz podwojonej liczby x 

H.II

iloraz iloczynu liczb 2, a i b oraz liczby c