Matematyka
 
Matematyka wokół nas 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Na rysunku prosta AB jest styczna do okręgu. Miara kąta α wynosi: 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Thumb 6.83

1) Dorysowujemy promień z punktu styczności.

2) Dorysowujemy kąt prosty między styczną a promieniem.

3) Obliczamy miarę kąta AOB ( od sumy miar kątów w trójkącie odejmujemy 34 °  i 90 °.

180 °-90 °-34 °=56 °

4) Ze względu na to, że trójką OAD jest równoramienny i prosta EB dzieli go na pół, kąt DOC również będzie miał miarę 56 °

5) Kąt wpisany α leży na tym samym łuku co kąt środkowy DOC. Z własności o kącie wpisanym i środkowym opartych na tym samym łuku wiemy, że wpisany jest dwa razy mniejszy od środkowego. Kąt α ma więc miarę:

56 ° :2=28 °

Odpowiedź: C.