Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
W kąt ostry ABC wpisano okrąg. Punkty styczności A i C dzielą okrąg na dwa 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Jeden łuk stanowi drugiego, to samo się dzieje wtedy z kątami środkowymi.

α- jeden z kątów środkowych

- drugi kąt środkowy

 

Obliczamy miarę drugiego kąta środkowego:

Zauważamy że w czworokącie AOCB oprócz kąta 144° i kąta którego szukamy (ABC) są jeszcze dwa kąty proste ponieważ są to kąty pomiędzy promieniem a styczną.Odejmujemy te trzy kąty od sumy miar wszystkich kątów w czworokącie- 360°

360°-144°-90°-90°=36°

Odpowiedź:

36°