Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

W koło o polu 6,25 pi cm² wpisano czworokąt foremny. Oblicz pole tego czworokąta.

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie

Najpierw obliczamy długość promienia , korzystając ze wzoru na pole koła , 6,25   , skąd R=    . Następnie obliczamy długość boku czworokąta foremnego korzystając ze wzoru na długość promienia okręgu opisanego na czworokącie foremnym ,   , skąd pole czworokąta foremnego