Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Długość łuku wycinka kołowego o kącie środkowym 30° jest równa 8 pi cm. Oblicz pole koła, z którego 4.36 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Długość łuku wycinka kołowego o kącie środkowym 30° jest równa 8 pi cm. Oblicz pole koła, z którego

8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie

Kąt środkowy 30 stanowi   kąta pełnego. Taką samą część długości obwodu pewnego okręgu jest dany fragment łuku. Zatem obwód okręgu jest dwanaście razy większy od długości łuku  , czyli wynosi   . Stąd promień szukanego koła R=48 i pole szukanego koła wynosi