Matematyka
 
Matematyka wokół nas 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016

Na symetralnej odcinka KL zaznaczono punkt R. Długość odcinka RK jest dwa razy większa od długości odcinka KL. Oblicz pole trójkąta KRL, jeśli jego obwód wynosi 30 cm.

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie

Oznaczamy środek  odcinka KL przez O. Korzystając z tw. Pitagorasa mamy dwa równania :   i   . Wiemy ponadto , że |RK| =   i |KL| + |RK| + |LR| = 30 cm . Zatem wykonując elementarne przekształcenia w poszukiwaniu wyrażenia na pole otrzymujemy