Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Czy wszystkie ostrosłupy o wysokości 12 cm 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Nie, ponieważ nie wszystkie romby o boku 6 cm mają równe pola. Pole rombu obliczamy jako połowę iloczynu długości przekątnych. 

Odcinki x i y mogą mieć różne długości. 

Pokażmy dwa przykłady rombów o bokach 6 cm, które mają różne pola. 

 

 

 

 

Obliczamy y z twierdzenia Pitagorasa

 

 

 

 

 

Policzmy pole podstawy: