Matematyka
 
Matematyka wokół nas 2 (Podręcznik)
 
Autorzy: A. Drążek, E.Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2016
Tsunami to wielka fala 4.5 gwiazdek na podstawie 12 opinii

Tsunami to wielka fala

3 Zadanie
4 Zadanie

Odczytajmy z wykresu współrzędne jednego punktu, czyli czas w sekundach i odpowiadającą mu drogę w kilometrach. 

 

 

       

  

 

Odpowiedź: Prędkość fali tsunami wynosiła 900 km/h.