Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Maria Wójcicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

`P = 2*144 + 4*12*4 = 288 +192 = 480[cm^2]`

`V = 144*4 = 576[cm^3]`

Odp.: Pole powierzchni wynosi `480 cm^2,` a objętość `576cm^3.`