Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Maria Wójcicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

W trapezie równoramiennym przekątne są prostopadłe i dzielą się w stosunku 2:4

16 Zadanie
17 Zadanie
18 Zadanie
19 Zadanie
20 Zadanie
1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

`2*(2/3d)^2=a^2rArra=2/3sqrt2d`

`((2/3sqrt2d-1/3sqrt2d)/2)^2+900=(sqrt5/3d)^2`

`(sqrt2/6d)^2+900=5/9d^2`

`1/18d^2-10/18d^2=-900`

`1/2d^2=900`

`d=30sqrt2[cm]`

`a=2/3*sqrt2*30sqrt2=40[cm]`

`b=1/3*sqrt2*30sqrt2=20[cm]`

`c=sqrt5/3*30sqrt2=10sqrt10[cm]`

`Ob=40+20+2*10sqrt10=60+20sqrt10[cm].`

Odp.: Obwód wynosi `60+20sqrt10` cm.