Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Maria Wójcicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2015

Znajdź niewiadomy wyraz w proporcji.a) 4 i 1/6:x= 6 i 2/3 :4

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

a) 

`4 1/6*4=6 2/3*x`

`25/6*4=20/3*x|:20/3`

`x=100/6*3/20`

`x=5/2=2 1/2`

 

b)  `x:1,5=14:4 1/5`

`x*4 1/5=14*1,5`

`x*4,2=21|:4,2`

`x=5`

 

c)  `5,4:7 1/2=x:0,5`

`5,4*0,5=x*7 1/2`

`7,5x=2,7|:7,5`

`x=0,36`

 

d)  `2 2/3:3 3/7=7:x`

`2 2/3*x=7*3 3/7`

`8/3*x=7*24/7`

`8/3*x=24|:8/3`

`x=24*3/8`

`x=9`