Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2009

a)

=56

=-56

=-56

=56

b)

=-63

=-63

=30

=30

c)

=36

=39

=60

=-32

d) 

=-45

=16

=42

=-30

e)

=-36

=-6

=4

=-12

f)

=24

-40

=-6

=81