Matematyka
 
Matematyka z plusem 5 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2009
Czy podana różnica jest liczbą dodatnią, ujemną, czy równą zero 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Czy podana różnica jest liczbą dodatnią, ujemną, czy równą zero

16 Zadanie
17 Zadanie
18 Zadanie
19 Zadanie
20 Zadanie
21 Zadanie

a)

dodatnia

ujemna

dodatnia

b)

ujemna

dodatnia

ujemna

c)

ujemna

dodatnia

dodatnia