Matematyka
 
Matematyka z plusem 5 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2009

Narysuj prostokąt, trójkąt, trapez niebędący równoległobokiem i pięciokąt, tak aby pole każdej z tych figur wynosiło 10 cm2

47 Zadanie
48 Zadanie
49 Zadanie
50 Zadanie
51 Zadanie