Matematyka
 
Matematyka z plusem 5 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2009

a)

5 ·11=55

4 ·12=48

8 ·25=200

9 ·13=117

b)

81 ·10=810

25 ·20=500

20 ·38=760

30 ·15=450

c)

180:10=18

250:25=10

200:4=50

1000:50=20

d)

150:5=30

250:5=50

280:7=40

490:70=7