Matematyka
 
Matematyka z plusem 5 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2009

Zapisz w postaci ułamków dziesiętnych : 43/10 , 531/100 , 2899/100 , 4573/1000 , 60074/1000

43 Zadanie
44 Zadanie
45 Zadanie
46 Zadanie
47 Zadanie
48 Zadanie
49 Zadanie

  = 4,3

  =  5,31

  =  28,99

    =  4,573

  =  60,074