Matematyka
 
Matematyka z plusem 5 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2009
Zapisz w postaci wyrażeń dwumianowanych 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii

a)

25,3=25cm3mm

18,2cm=18cm2mm

8,9cm=8cm9mm

b)

5,8m=5m80cm

12,56m=12m56cm

125,7m=125m70cm

c)

2,5km=2km500m

3,15km=3km150m

18,679km=18km679m

d)

6,3dm=6dm3cm

12,01dm=12dm1mm

7,32dm=7dm32mm

e)

28,3dag=28dag3g

2,9dag=2dag9g

50,1dag=50dag1g

f)

15,2kg=15kg20dag

18,34kg=18kg34dag

9,804kg=9kg804g

g)

3,723t=3t723kg

2,06t=2t60kg

9,9t=9t900kg

h)

2,0001t=2t10dag

4,0025t=4002kg50dag

8,0706t=8070kg60dag