Matematyka
 
Matematyka z plusem 5 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2009

Ile punktów o współrzędnych będących liczbami naturalnymi zakryła na osi liczbowej chmurka

7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie

chmurka zakryła punkty o współrzędnych:

61, 62... 70, 71, 72... 80, 81, 82... 90, 91, 92...4

czyli 9+10+10+10=39

Jest 39 takich punktów.