Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2009
Podaj miary kątów alpha , beta , gamma oraz delta 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

a)

=180 °-60 °=120 °

=180 °-50 °=130 °

b)

=180 °-140 °=40 °

=90 °

c)

=180 °-150 °=30 °

=65 ° kąt wierzchołkowy

=180 °-65 °=115 °

=180 °-30 °=150 °

d)

=90 °

=58 ° kąt odpowiadający

=180 °-58 °=122 °