Matematyka
 
Matematyka z plusem 5 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2009

lata przestępne to takie które są podzielne przez 4 ale nie są podzielne przez 100. wyjątek stanowią lata podzielne przez 400. te również są przestępne.

1410:4 nie jest podzielny więc nie jest to rok przestępny

1664:4 jest podzielny więc jest to rok przestępny

1700:4 jest podzielny ale nie jest podzielny przez 400, więc nie jest to rok przestępny

1848:4  jest podzielny więc jest to rok przestępny

1900: jest podzielny, ale nie jest podzielny przez 400 więc nie jest to rok przestępny

2000:4 jest podzielny oraz jest podzielny przez 400 więc jest to rok przestępny

2012:4 jest podzielny więc jest to rok przestępny