Matematyka
 
Matematyka z plusem 5 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2009

Iloczyn dwóch liczb wygodnie jest zamienić na sumę lub różnicę dwóch iloczynów, na przykład tak

36 Zadanie
37 Zadanie
38 Zadanie
39 Zadanie
40 Zadanie

a) 65 ·11=65 ·10+65 ·1=650 +65=715

b) 54 ·21=54 ·20+54 ·1=1080+54=1134

c) 275 ·9=375 ·10-375 ·1=3750-375=3375

d) 45 ·19=45 ·20-45 ·1=900-45=855