Matematyka
 
Matematyka z plusem 5 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2009
Oblicz pole powierzchni graniastosłupa, którego siatkę narysowano obok 3.87 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Oblicz pole powierzchni graniastosłupa, którego siatkę narysowano obok

20 Zadanie
21 Zadanie
22 Zadanie
23 Zadanie
24 Zadanie

Podstawą graniastosłupa jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 4 dm i 3 dm. Obliczamy pole podstawy: 

 

 

Na pole powierzchni bocznej składają się trzy prostokąty o wymiarach 4 dm x 8 dm, 5 dm x 8 dm oraz 3 dm x 8 dm. Obliczamy pole powierzchni bocznej:

 

 

Na pole powierzchni całkowitej składają się pola dwóch podstaw oraz pole powierzchni bocznej: