Matematyka
 
Matematyka z plusem 5 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2009

W folderze A są pliki o łącznej wielkości 1440 kB (skrót kB oznacza kilobajt)

25 Zadanie
26 Zadanie
27 Zadanie
28 Zadanie
29 Zadanie
30 Zadanie

folder A 1440kB

folder B ?

Obliczenia:

Odp. Folder B ma pojemność większą od folderu A.