Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: A.Bazyluk, J.Chodnicki, M.Dąbrowski, A.Fryska, E.Łakoma, A.Pfeiffer, P.Piskorski, W.Zawadowski, H.Sienkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Każdy z rysunków przedstawia siatkę jakiegoś graniastosłupa

6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie

a) Prostopadłościan 

b) Ostrosłup czworokątny 

c) Otrosłup trójkątny 

d) Graniastosłup czworokątny 

e) Ostrosłup czworokątny 

f) Sześcian