Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: A.Bazyluk, J.Chodnicki, M.Dąbrowski, A.Fryska, E.Łakoma, A.Pfeiffer, P.Piskorski, W.Zawadowski, H.Sienkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014
Ustal, bez wykonywania obliczeń, który iloczyn będzie dodatni, a który ujemny 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Ustal, bez wykonywania obliczeń, który iloczyn będzie dodatni, a który ujemny

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie

a) ujemny

b) dodatni

c) ujemny

d) dodatni

e) dodatni

f) ani dodatni, ani ujemny