Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: A.Bazyluk, J.Chodnicki, M.Dąbrowski, A.Fryska, E.Łakoma, A.Pfeiffer, P.Piskorski, W.Zawadowski, H.Sienkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

W ciągu 15 minut wskazówka zatoczy kąt 90 º

W ciągu 5 minut wskazówka zatoczy kąt 30º 

6 ∙ 30º  = 180 º

W ciągu 30 minut wskazówka zatoczy kąt 180º 

W ciągu jednej minuty  wskazówka zatoczy kat 360º 

360º ∙ 2 = 720º

W ciągu dwóch godzin wskazówka zatoczy kąt 720º