Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: A.Bazyluk, J.Chodnicki, M.Dąbrowski, A.Fryska, E.Łakoma, A.Pfeiffer, P.Piskorski, W.Zawadowski, H.Sienkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Każdy z tych rysunków można tak obrócić wokół zaznaczonego środka

16 Zadanie

a) 

90º lub wielokrtoność tego kąta 

b) 

180º lub wielokrotność tego kąta 

c) 

60º lub wielokrtność tego kąta