Matematyka
 
Matematyka 2001 (Podręcznik)
 
Autorzy: A.Bazyluk, J.Chodnicki, M.Dąbrowski, A.Fryska, E.Łakoma, A.Pfeiffer, P.Piskorski, W.Zawadowski, H.Sienkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Tę posadzkę zbudowano z identycznych czworokątów. Niektóre z figur ponumerowano

9 Zadanie
10 Zadanie

a) 

Te czworokąty są ułożone w taki sposób , że stykają się bokami o równych długościach 

b) 

Są wśród nich takie , które dadzą się nałożyć  przez przesunięcie na przykład : 2 i 9 , 3 i 6 , 7 i 5 

c) 

Czworokąty : 17 , 9 , 18 i 10 stykają się ze sobą w taki sposób , że taki kąt jaki tworzą w miejscu zetknięcia wszystkich czterech czworokątów ma miarę 360º. Składa się on ze wszystkich czterech kątów pojedynczego czworokąta. Dowodzi to , że suma miar kątów  w czworokącie wynosi 360º