Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Rozwiąż równania. 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii

a)

b)

c)

`x=3`

d)

`3(2x+3) = x-1`

`6x+9 = x-1`   ` `

`6x-x = -1-9`

`5x = -10 |:5`

`x = -2`

e) 

`4(x-1) = 3(x+1)`

`4x-4 = 3x+3`

`4x-3x= 3+4`

`x = 7`

f)

`-(x-1) = 2`  

`-x+1 = 2`

`-x = 2-1`

`-x=1 |:(-1)`

`x = -1`

g) 

`x=1-3(x+1)`

`x = 1- 3x-3`

`x+3x = 1-3`

`4x = -2 |:4`

`x = -2/4`

h) 

`(x+1) -(1-x) = 1`

`x+1 -1 +x = 1`

`2x + 0 = 1`

`2x=1 |:2`

`x = 1/2`

i)

`1/2(x-1) = 4`

`1/2x - 1/2 = 4`

`1/2x = 4+1/2 |*2`

`x = 8 + 1`

`x =9 `

j)

`-1/4(2+x) =3/4x |*4`

`-(2+x) = 3x`

`-2-x = 3x`

`-x-3x=2`

`-4x = 2 |:(-4)`

`x = -2/4 = -1/2`

k)

`-2(x+1/2) -3(x+1/3) = 0`

`-2x-1 -3x-1= 0`

`-5x-2=0`

`-5x=2 |:(-5)`

`x = -2/5`

l)

`(x+2)*6 =0,5x`

`6x+12 = 0,5x|*2`

`12x +24 = x`

`12x-x = -24`

`11x = -24 |:11`

`x = -24/11`

m)

`0,1(x+2) =0,2x`

`0,1x +0,2 = 0,2x`

`0,1x -0,2x = -0,2`

`-0,1x =-0,2 | :(-0,1)`

`x = 0,2:0,1`

`x = 2:1 = 2`

n)

`6(1-1/3x) = 2(1+1/2x)`

`6-2x= 2+x`

`-2x-x = 2-6`

`-3x = -4 |:(-3)`

`x = (-4)/(-3)`

`x = 4/3 = 1 1/3`

o)

`0,3x - 2 (0,1x+1) = 0`

`0,3x - 0,2x -2 =0`

`0,1x = 2 |:0,1`

`x = 20:1= 20`

p)

`0,5(x-3) +0,25(2x+6) = 5`

`0,5x - 1,5 + 0,5x _1,5 = 5`

`x+0=5`

`x = 5`

 

` `

` `

` `