Matematyka
 
Matematyka z plusem 6 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014

Zapisz odpowiedź w postaci wyrażenia algebraicznego

1 Zadanie
2 Zadanie

a) W klasie tej  jest 2n uczniów.

b) Samochody mają łącznie 4m kół.

c) Pensja pana Kowalskiego po podwyżce będzie  wynosić x+300zł.

d) Pani Nowak zarabiała przed podwyżką y-350zł.

e) a kilogramów jabłek i b kilogramów gruszek kosztuje 3a zł + 4b zł.

f) Królowa Karolina posiadać będzie  teraz n+1 naszyjników.

   Wszystkie jej naszyjniki składają się zatem z 25n + 47pereł.