Matematyka
 
Matematyka z plusem 6 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014

Niech a,b będą liczbami dodatnimi. To wtedy : 

[(-a):(-b)]   [-a + (-b)] = (a:b)   [-(a_b)] = -(a:b)   (a+b)

Odp. B.