Matematyka
 
Matematyka z plusem 6 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Narysuj dowolny : 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Narysuj dowolny :

31 Zadanie
32 Zadanie

Musimy obliczyć  pole trapezu:

a) Wymiary prostokąta:

Możemy przyjąć , że jeden z boków prostokąta ma długość równą 0,5cm. Wówczas długość drugiego boku będzie wynosić: 3,5 : 0,5 = 7cm.

0,5cm x 7cm

RYSUNEK 1

b) Długości boków trójkąta:

Narysujemy trójkąt prostokątny. Możemy przyjąć , że jedna z jego przyprostokątnych ma długośc równą 2cm. Pole trójkąta wynosi    , gdzie   -  długość drugiej przyprostokątnej. Więc     .

2cm; 3,5cm

RYSUNEK 2

 

 

 

Załączniki: