Matematyka
 
Matematyka z plusem 6 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014

Z czterech jednakowych trójkątów prostokatnych ułożono romb.

14 Zadanie
15 Zadanie
16 Zadanie
17 Zadanie
18 Zadanie
19 Zadanie
20 Zadanie

Pole jednego trójkąta jest to   a pole rombu będzie  4 razy większe, więc :  .