Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014

Weź prostokątną kartkę i zginaj ją tak aby otrzymać kąt o mierze

19 Zadanie
20 Zadanie
21 Zadanie

a) Nalezy  zgiąć kartkę w taki sposób, aby sąsiadujące boki nałożyły się na siebie.

b) Kartkę zgiętą tak, jak w poprzednim podpunkcie złożyć jeszcze raz tak, aby ramiona kąta 45° nałożyły się na siebie.

c) 180° - 135° = 45°

    45° : 2 = 22.5°

Jeśli w poprzednio złożonej kartce złożymy drugi kąt ostry powstałego trójkąta tak, aby jego ramiona nałożyły się na siebie, to kąt rozwarty powstałego trójkąta ma miarę 135°.

d) 90° - 67,5° = 22,5°

Jeśli po złożeniu kartki, jak w podpunkcie b) przewrócimy kartkę na drugą stronę , to drugi kąt ostry tego trójkąta będzie miał  miarę 67,5°.