Matematyka
 
Matematyka z plusem 6 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014

Narysuj w układzie współrzędnych wielokąty

11 Zadanie
12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie
15 Zadanie

a) rys.1

b) rys.2

c) rys.3

d) rys.4

Żeby policzyć pole tego czworokąta trzeba od pola całego prostokąta odjąć pola trzech trójkątów:

Załączniki: