Matematyka
 
Matematyka z plusem 6 (Zbiór zadań)
 
Autorzy: Krystyna Zarzycka, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Oblicz pole zacieniowanych wielokątów 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

a) RYS.1

Przekształcamy naszą figurę poprzez przeniesienie trójkątów jak na rysunku.

b) RYS.2

By  obliczyć pole tej figury musimy od pola całego trójkąta odjąć pola figur zamalowanych na niebiesko.

c) RYS.3

Aby  policzyć pole tej figury musimy od pola całego prostokąta odjąć pola figur zamalowanych na niebiesko.

Załączniki: