Matematyka
 
Matematyka wokół nas 6. Zeszyt ćwiczeń część 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: H.Lewicka, M.Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Zamaluj jednakowe ...

5 Zadanie

I trapez: o podstawach  a i b i wysokości h 

Trójkąt prostokątny: o podstawie b i wysokości h 

Romb: o przekątnych d1 i d2 

Prostokąt: o bokach a i b 

Trapez równoramienny: o podstawach a i b oraz wysokości l 

Trójkąt: o podstawie c i wysokości n 

Równoległobok: o podstawie b i wysokoścci h 

Kwadrat: o przekatne d i boku c