Matematyka
 
Matematyka wokół nas 6. Zeszyt ćwiczeń część 1 (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: H.Lewicka, M.Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania: 2014

Uzupełnij tabelki. a) cena towaru ; 0,25 ceny ; cena towaru po obniżce o 0,25 ceny

9 Zadanie
10 Zadanie

a)

Cena towaru             180             560,40            40,80              2420,60

0,25 ceny                  45              140,10           10,20               605,15

Cena po obniżce      135              420,30           30,60              1815,45

b)

Cena towaru              1200            65,50           19,90              4320

0,1 ceny                     120              6,55            1,99                432

Cena po podwyżce     1320            72,05           21,89              4752

 

 

a) 

b) 

Odpowiedź: