Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M.Dobrowolska, M.Jucewicz, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Skonstruuj trójkąt równoramienny, którego podstawą jest równa a, a kat przy podstawie jest równy α. 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Skonstruuj trójkąt równoramienny, którego podstawą jest równa a, a kat przy podstawie jest równy α.

5 Zadanie
6 Zadanie

1. Rysujemy prosta l , odmierzamy odcinek a

2. Z punktu A i B konstruujemy kąt  α, rysujemy prostą m przechodząca przez punkt A i prosta n przechodzącą przec punkt B

3. Przecięcie sie prostych m i n tworzy puntk C. 

 

Załączniki: