Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Geometria (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: M.Dobrowolska, M.Jucewicz, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Przekątne równoległoboku są równe e i f, a kąt między przekątnymi jest równa α. 4.09 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Przekątne równoległoboku są równe e i f, a kąt między przekątnymi jest równa α.

3 Zadanie
4 Zadanie

1. Konstrukcyjnie dzielimy odcinek f na połowe.

2. Rysujemy prostą m, zaznaczmy na niej odcinek e, konstrukcyjnie wyznaczamy jego środek S. który jednocześnie jest przecięciem sie dwóch przekątnych.

3. Ze środka konstrukcyjnie wyznaczam kąt α, rysuję prostą l

4. Z punktu S na prostej l , zaznaczam z obu stron połowę odcinka f

5. Wyznaczone są po dwa punkty na prostej l i m które odpowiedni łączymy