Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M.Dobrowolska, M.Jucewicz, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Bryły narysowane obok to sześcian i prostopadłościan. 4.43 gwiazdek na podstawie 28 opinii

Bryły narysowane obok to sześcian i prostopadłościan.

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

 

 

Sześcian

ABCDEFGH

Prostopadłościan

IJKLMNOP

Krawędzie równoległe do zaznaczonej na czerwono

   

Krawędzie prostopadłe do zaznaczonej na czerwono

   

Suma długości wszystkich krawędzi

Sześcian ma 12 krawędzi jednakowej długości, 

z rysunku odczytujemy, że jedna krawędź ma 6 cm, 

więc suma długości wszystkich krawędzi jest równa: 

 

Sześcian ma po cztery krawędzie każdej
z trzech podanych długości, więc suma
długości tych krawędzi jest równa:

 

 

 

Ściana równoległa do zaznaczonej na niebiesko    
Ściany prostopadłe do zaznaczonej na niebiesko    
Pole ściany zaznaczonej na niebiesko   `5\ cm*10\ cm=50\ cm^2`  
Pole powierzchni bryły

Sześcian ma 6 jednakowych ścian, każda z nich to kwadrat o boku 6 cm: 

`6*(6\ cm*6\ cm)=6*36\ cm^2=216\ cm^2`   

Prostopadłościan ma po dwie ściany każdego z trzech rodzajów: 

  • dwie ściany 4 cm x 5 cm
  • dwie ściany 4 cm x 10 cm
  • dwie ściany 5 cm x 10 cm

Pole powierzchnni bryły jest równe: 

`2*4\ cm*5\ cm+2*4\ cm*10\ cm+2*5\ cm*10\ cm=`  

`=40\ cm^2+80\ cm^2+100\ cm^2=220\ cm^2`