Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: M.Dobrowolska, M.Jucewicz, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
a) Pole trójkąta równoramiennego KLM jest równe 3 cm² 4.68 gwiazdek na podstawie 19 opinii

a) Pole trójkąta równoramiennego KLM jest równe 3 cm²

3 Zadanie
4 Zadanie

 

Wysokość trójkąta to odległość punktu M od prostej a (czyli odcinek prostopadły łączący punkt z prostą).

h=1,5 cm

Pole trójkąta obliczamy ze wzoru:  , więc w naszym zadaniu mamy:

`3=1/2*a*1,5\ \ |*2`  

`6=a*1,5\ \ \|:1,5`  

`a=6:1,5=60:15=4`  

Długość podstawy trójkąta równoramiennego ma 4 cm, a wysokość dzieli podstawę na dwie połowy.

 

 

 

`b)`  

Odcinek AB ma długość 5 cm (podstawa). Obliczamy długość wysokości opuszczonej na odcinek AB.

`6=1/2*5*h\ \ \|*2`  

`12=5h\ \ \ |:5`  

`h=12/5=2 2/5=2,4`  

Wysokość ma więc długość 2,4 cm.