Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Geometria (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: M.Dobrowolska, M.Jucewicz, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Odcinek AB jest prostopadły do prostej p. 4.59 gwiazdek na podstawie 22 opinii

Odcinek AB jest prostopadły do prostej p.

3 Zadanie
4 Zadanie

Odcinek AB będzie podstawą każdego z trójkątów. Ma on długość 4 cm. 

Pole trójkąta obliczamy ze wzoru:   , u nas:   , czyli   

 


TRÓJKĄT ABC:

 
Punkt C zaznaczamy w odległości 2 cm od punktu O

 

 

TRÓJKĄT ABD:

  

Punkt D zaznaczamy w odległości 3 cm od punktu O.

 

 

TRÓJKĄT ABE

 

Punkt E zaznaczamy w odległości 5 cm od punktu O.