Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Geometria (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: M.Dobrowolska, M.Jucewicz, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Zaznacz na prostych k i l takie punkty A, B, C i D aby czworokąt ABCD był rombem o polu 10 cm² . 4.24 gwiazdek na podstawie 17 opinii

Zaznacz na prostych k i l takie punkty A, B, C i D aby czworokąt ABCD był rombem o polu 10 cm² .

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

Pole rombu obliczamy biorąc połowę iloczynu przekątnych. 

Jeśli pole ma być równe 10 cm², a długości przekątnych oznaczymy jako e oraz f, to: 

 

Musimy tak dobrać długości przekątnych, by ich iloczyn był równy 20. Możemy na przykład wziąć przekątne długości 4 cm i 5 cm. 

Przekątne w rombie przecinają się w połowie i pod kątem prostym. 

Thumb 4