Matematyka
 
Matematyka z plusem 6. Geometria (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: M.Dobrowolska, M.Jucewicz, P.Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2014
Wpisz odpowiednie liczby: a) 1cm² 4.72 gwiazdek na podstawie 18 opinii

Wpisz odpowiednie liczby: a) 1cm²

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

a) 

b) 

c)  

d)